In Duitsland is men helaas niet bekend met het beroep van mediator. Als men hier woont (en dat geldt dus ook voor de Nederlanders) dient men een advocaat in de arm te nemen. In Duitsland geldt tevens nog een wachtperiode van een jaar voordat de scheiding kan worden uitgesproken.

Als men in het grensgebied woont is het natuurlijk wel mogelijk om gebruik de maken van een Nederlandse mediator, die met beide partijen al het één en ander kan regelen en op papier kan zetten.

Denk hierbij aan boedelscheidingen en financiën, voorlopige voorzieningen, maar ook aan de omgangsregeling m.b.t. de kinderen. Dat kan veel geld besparen; immers advocaten zijn duur, ook een Duitse!

We hebben vanuit onze praktijk daarvoor contact/samenwerking met een mediator in Nijmegen.

Eveneens kan bij onderliggende, emotionele en/of communicatieproblemen die een ‘soepel verlopende’ scheiding in de weg kunnen staan, het aanbod van de Relatiepraktijk ingezet worden.

Deze twee trajecten kunnen dan parallel ingezet worden waardoor de scheiding voor alle betrokkenen positiever kan verlopen.