Gezinstherapie & Opvoedondersteuning

Gezinstherapie

Het leven met ons gezin vormt ons. Het maakt ons tot wie we zijn met onze kwaliteiten en onze kwetsbare kanten. In relatie met gezinsleden worden onze sterke kanten zichtbaar, maar komen ook onze schaduwzijden naar voren. We kunnen onbedoeld de ander belemmeren in zijn of haar ontwikkeling.

In gezinstherapie wordt stilgestaan bij wat er gebeurt tussen gezinsleden: hoe ze over elkaar denken, wat ze van elkaar verwachten, hoe ze elkaars gedrag verstaan; hoe ze communiceren en elkaar beinvloeden. Hierdoor leert ieder gezinslid niet alleen zichzelf beter begrijpen, maar ook de anderen.

Opvoedondersteuning

Hierbij wordt aandacht besteed aan het vergroten van opvoedingsvaardigheden, door het gedrag van de kinderen beter te leren begrijpen en afstemmen waar nodig. Het is onderdeel van gezinstherapie en zal worden ingezet als er vragen zijn met betrekking tot de opvoeding van de kinderen.

Wanneer gezinstherapie?

  • Er zijn gebeurtenissen in het gezin (geweest) zoals ziekte, overlijden, verlies van werk (inkomen), schoolproblemen, echtscheiding of kwetsbaarheid van één van de ouders of kinderen
  • Behoefte aan een hechtere band binnen het gezin en/of familie
  • Broers en zussen wonen al op zichzelf, maar merken een grote spanning wanneer het op familiezaken aankomt
  • Door spanningen en stress is er is veel ruzie binnen het gezin
  • Het opbouwen van een samengesteld gezin na een echtscheiding is erg ingewikkeld en lijkt soms een onmogelijk exercitie, een nieuwe gezinssituatie kan vaak tot problemen leiden

Onze expertises