Relatietherapie

Relaties bieden geborgenheid en geven betekenis aan het leven. In het contact met anderen leer je jezelf kennen, begrijpen en ontwikkelen. Maar als er zich problemen voordoen in de relatie met je partner, dan kunnen de gevolgen aanzienlijk zijn. Het gevoel van onmacht, woede en verdriet neemt de overhand. Je voelt je eenzaam en de situatie lijkt uitzichtloos.

In deze relatietherapie gaan we samen met jou op zoek naar de patronen die als problematisch worden ervaren. Hierbij wordt aandacht besteed aan onderwerpen en thema’s die hierachter schuil gaan en die ervoor zorgen dat je elkaar minder goed begrijpt en verder verwijderd raakt van elkaar. Door deze bespreekbaar te maken komt de relatie weer in beweging.

Wanneer Relatietherapie?

  • Geen begrip meer voor elkaar kunnen opbrengen
  • Veel ruzie maken en niet samen tot oplossingen kunnen komen
  • Als er voortdurend een gespannen sfeer hangt
  • Als men elkaar nog maar weinig te zeggen hebt
  • Om een echtscheiding te voorkomen

Onze expertises