Scheidingsbegeleiding & -bemiddeling

Wanneer je de keuze hebt gemaakt om te gaan scheiden of als je partner aangeeft dat hij of zij wil gaan scheiden dan volgt er vaak een fase die gepaard gaat met heftige emoties. Het verdriet van verlies wordt soms overschaduwd door emoties die voortkomen uit boosheid en teleurstelling. Een gezamenlijk leven wordt opgedeeld en zeker als er kinderen in het spel zijn is het wenselijk om hulp te vragen in deze moeilijke overgangsfase.

Tijdens de begeleiding wordt de focus gelegd op het relationele proces van de scheiding. Een proces waarin partners met elkaar overleggen om de relatie te beëindigen op een dusdanige manier dat escalatie voorkomen wordt en de zorg voor kind/kinderen centraal staat. 

Op een positieve manier communiceren is hierbij van essentieel belang. Tijdens individuele en gezamenlijke gesprekken wordt aandacht besteed aan het verbeteren van de communicatie. De nadruk ligt altijd op de toekomst en op het maken van werkbare afspraken.

Hierdoor blijf je beiden in de rol als ouder en kun je elkaar blijven ondersteunen bij de opvoedingstaak. Door heldere communicatie blijft ook na de scheiding een positieve samenwerking mogelijk. Het belang van het kind staat altijd voorop.

Het is ook mogelijk om het kind/de kinderen bij deze gesprekken te betrekken. Daarnaast is samenwerking met andere instanties, indien gewenst mogelijk.

Scheidingsbegeleiding en -bemiddeling?

  • Je hebt beiden besloten tot de scheiding maar het lukt niet om hier constructief over te praten
  • Je weet niet hoe je de kinderen het beste kunt voorbereiden op een scheiding
  • Door de vele emoties kun je niet meer helder nadenken
  • Je wilt het belang van de kinderen voorop stellen maar merkt dat je daar moeilijk grip op kunt krijgen
  • Je bent gescheiden maar raakt steeds weer in conflict met je ex-partner
  • De opvoeding en de omgang met de kinderen is moeilijk te organiseren

Onze expertises