Scheidingsbegeleiding & -bemiddeling

Wanneer je de keuze hebt gemaakt om te gaan scheiden of als je partner aangeeft dat hij of zij wil gaan scheiden dan volgt er vaak een fase die gepaard gaat met heftige emoties. Het verdriet van verlies wordt soms overschaduwd door emoties die voortkomen uit boosheid en teleurstelling. Een gezamenlijk leven wordt opgedeeld en zeker als er kinderen in het spel zijn is het wenselijk om hulp te vragen in deze moeilijke overgangsfase.

Omdat partners veel verwachtingen hebben van een relatie, kunnen de gevolgen van een scheiding zeer ingrijpend zijn. Zowel voor hen zelf, als voor de betrokken kinderen.

Begrip voor de redenen waarom hun relatie op een hellend vlak is terechtgekomen, kan helpen en inzicht geven in de betekenis van de breuk en de effecten die deze heeft voor ieder van de partners. Dit kan bijdragen aan het stoppen dan wel voorkomen van escalaties van conflicten.

Gedurende de relatie, maar zeker tijdens het proces van scheiding, kunnen verlies en conflict, twee verschillende entiteiten, een belangrijke rol spelen. Deze zijn nauw met elkaar verbonden en veroorzaken chaos.

Als het de ex-partners niet lukt om hier adequaat mee om te gaan, constructief met elkaar te overleggen en het conflict verhardt, is het risico aanwezig dat de scheiding uitloopt op een vechtscheiding.

Ook de invloed van de sociale omgeving (familie, vrienden e.d.) kan van groot belang zijn. Zowel positief als negatief.

Mediation wordt dan vaak ingezet om de ex-partners te helpen om het conflict op te lossen; echter als het onderliggende verlies nog prominent aanwezig is, zal dit in deze fase vaak niet succesvol zijn.

Aandacht voor de onthechting als partners en het opnieuw verbinden als ouders kan gepaard gaan met heftige emoties.

Hierbij kan de behandeling van De Relatiepraktijk helpend zijn. Er wordt aandacht besteed aan:

• Verlies en rouw

• Hechtingspatronen

• Sociale context

• Maatschappelijke context

• De kinderen

• Het vinden van een nieuw evenwicht/ een nieuwe balans

• Positie en rol van eventuele nieuwe partners.

Onze ervaring is dat na de therapie ex-partners beter in staat zijn tot een vorm van samenwerking als ouders en eventueel met de hulp van mediation oplossingen te bedenken.

Immers: partners gaan scheiden; ouders kunnen niet scheiden. De relatie verandert van partnerrelatie naar ouderrelatie.

Scheidingsbegeleiding en -bemiddeling?

  • Je hebt beiden besloten tot de scheiding maar het lukt niet om hier constructief over te praten
  • Je weet niet hoe je de kinderen het beste kunt voorbereiden op een scheiding
  • Door de vele emoties kun je niet meer helder nadenken
  • Je wilt het belang van de kinderen voorop stellen maar merkt dat je daar moeilijk grip op kunt krijgen
  • Je bent gescheiden maar raakt steeds weer in conflict met je ex-partner
  • De opvoeding en de omgang met de kinderen is moeilijk te organiseren

Onze expertises