Gezinstherapie & Opvoedondersteuning

Binnen het gezin spelen relaties een belangrijke rol. Kun je jezelf zijn, hoeveel autonomie heeft ieder gezinslid? Kinderen ontwikkelen zich in een gezin tot autonome en zelfstandige mensen. Ze leren om te gaan met intimiteit en emoties met afstand en nabijheid; maar leren ook met stress en strijd om te gaan. Dit zegt iets over de wijze van hechting die kinderen leren in hun gezin, in hun relatie tot hun ouders en tot elkaar.

Ouderschap en de daarbij behorende opvoedingsvaardigheden  zijn geen aangeboren kwaliteiten; die worden aangeleerd. Deze zijn complex van aard en partners hoeven niet automatisch hier gelijk over te denken noch te handelen. Eigen ervaringen spelen hierin door. Om als ouders tot een goed functionerend team te komen  vereist dat samenwerking en afstemming.

 

Wanneer gezinstherapie?

  • Er zijn gebeurtenissen in het gezin (geweest) zoals ziekte, overlijden, verlies van werk (inkomen), schoolproblemen, echtscheiding of kwetsbaarheid van één van de ouders of kinderen
  • Behoefte aan een hechtere band binnen het gezin en/of familie
  • Broers en zussen wonen al op zichzelf, maar merken een grote spanning wanneer het op familiezaken aankomt
  • Door spanningen en stress is er is veel ruzie binnen het gezin
  • Het opbouwen van een samengesteld gezin na een echtscheiding is erg ingewikkeld en lijkt soms een onmogelijk exercitie, een nieuwe gezinssituatie kan vaak tot problemen leiden

Ons Aanbod