Voor wie

Wij zijn er voor iedereen die vragen heeft over zijn/haar relaties. In elke relatie zijn er wel eens spanningen en problemen. Meestal kom je daar samen wel weer uit. Maar soms ook niet. In deze situaties is het belangrijk op tijd hulp te vragen. Want hoe langer sommige issues blijven doorspelen hoe meer het zich  tot   een patroon ontwikkelt. En patronen zijn moeilijker te veranderen. Moeilijk maar niet onmogelijk !

Met relaties bedoelen we alle denkbare relaties. Hierbij denken we in eerste instantie meestal aan die met je partner. Maar er zijn zo vele relaties waar wij mensen deel van uitmaken; denk bijv. aan die met je ex-partner, je ouders, ook al ben je al volwassen en woon je zelfstandig. Met je broers en zussen; met je kinderen en alle andere familieleden.

Maar ook met je vrienden, buren en collega’s. 

Waar?

Ons werkgebied omvat de regio Zuid -Gelderland (Nijmegen en omgeving) en Rivierenland, Oss en omgeving en Noord-Limburg.

We willen zoveel mogelijk in de buurt van onze cliënten onze diensten aanbieden en hebben daarom gekozen voor verschillende locaties. Zo hebben we een werkplek in Nijmegen, een in Oss en tevens een in Tiel.

Mocht dit nog niet toereikend zijn dan kunnen we altijd tijdelijke spreekruimte inhuren op de gewenste locaties.

close

Systeemtherapie

Alle vormen van onze therapie zijn gebaseerd op de systeemtheorie en het oplossingsgericht werken. Relaties worden gezien als onderdeel van een groter geheel. Dat betekent dat wij – en dus ook onze relaties – beïnvloed worden door anderen en dat wij vervolgens ook deze anderen weer beïnvloeden. Wij noemen dat horizontale beïnvloeding. Dat geldt voor alle relaties – zowel privé als op ons werk.

Daarnaast spelen gebeurtenissen en ervaringen uit het verleden door in het heden; het gezin waarin  je bent opgegroeid evenals  de verwachtingen voor de toekomst, hebben invloed. Dit noemen we de verticale beïnvloeding.

close

Klanten vertellen

 

Ons Aanbod


vetrouwen in grote dingen komt langzaam de relatiepraktijk