Partner-relatietherapie

Als het niet meer zo lekker loopt in de relatie; de communicatie stokt , er is geen begrip meer voor elkaar. Wensen, verlangens en gevoelens kunnen niet meer uitgesproken of begrepen worden. Er is twijfel: wil ik nog wel verder met mijn partner of wil ik toch scheiden?

Soms lopen partners vast in hun relatie omdat ze niet goed (meer) met elkaar kunnen praten. Veel gesprekken monden uit in het maken van verwijten of ruzies en conflicten. De intimiteit is ver zoek en de gezelligheid in huis ook. Er moeten misschien keuzes gemaakt worden, oplossingen bedacht voor bepaalde problemen. Hierover gaan jullie in gesprek met de therapeut. Wat wil ieder; wat zijn je gedachten, verlangens en gevoelens? Je leert deze uit te spreken maar ook te luisteren naar je partner. Respect hebben voor elkaar is daarbij onontbeerlijk; ook al heb je heel andere ideeën. Elke levensfase vraagt aanpassing en flexibiliteit. De relatie verandert en soms lukt het niet om een nieuwe balans te vinden. Dit kan leiden tot verwijdering.

Zeker als er kinderen zijn is het uiterst belangrijk om de relatie nieuwe input te geven of keuzes te maken die voor alle gezinsleden uiteindelijk een positieve uitwerking hebben.

Wij maken hierbij gebruik van de EFT-methode (Emotionally Focused Therapy).

Wanneer Relatietherapie?

  • Geen begrip meer voor elkaar kunnen opbrengen
  • Veel ruzie maken en niet samen tot oplossingen kunnen komen
  • Als er voortdurend een gespannen sfeer hangt
  • Als men elkaar nog maar weinig te zeggen hebt
  • Om een echtscheiding te voorkomen

Ons Aanbod