Scheidingsbegeleiding & -bemiddeling

Als er uiteindelijk toch gekozen wordt voor het beëindigen van de relatie kan dit veel spanningen en emotionele problemen opleveren, Juist dan is het zeer belangrijk dat er gepraat wordt met elkaar, met respect voor ieders gevoel en idee.

Zeker als er kinderen zijn is de verantwoordelijkheid van de ouders in de eerste plaats dat de kinderen zomin mogelijk schade oplopen door de scheiding. Het is immers hun keuze, nooit die van de kinderen. Uit onderzoek is bewezen dat kinderen van gescheiden ouders, die op een positieve manier uit elkaar zijn gegaan en daarna nog een goede communicatie en samenwerking hebben met elkaar, veel minder last ervaren dan kinderen van ouders die met veel ruzie en conflicten scheiden.

Ook de naaste familie speelt hierbij een grote rol, want ook in deze situaties nemen mensen posities in en kiezen vaak een kant. En dat kan wel eens negatief uitpakken voor het hele proces van de scheiding. De therapeut van De Relatiepraktijk helpt partners om op een positieve manier de scheiding voor te bereiden en goede afspraken te maken. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan de communicatie tussen ouders en de naasten, ook met de kinderen. Scheiden is een proces van afscheid nemen en belangrijk is dat er ruimte wordt gemaakt om te rouwen.

Voor het begeleiden van het praktische proces van de scheiding kunnen we jullie verwijzen naar een mediator waar we mee samenwerken.

Scheidingsbegeleiding en -bemiddeling?

  • Je hebt beiden besloten tot de scheiding maar het lukt niet om hier constructief over te praten
  • Je weet niet hoe je de kinderen het beste kunt voorbereiden op een scheiding
  • Door de vele emoties kun je niet meer helder nadenken
  • Je wilt het belang van de kinderen voorop stellen maar merkt dat je daar moeilijk grip op kunt krijgen
  • Je bent gescheiden maar raakt steeds weer in conflict met je ex-partner
  • De opvoeding en de omgang met de kinderen is moeilijk te organiseren

Ons Aanbod