Scheidingsbegeleiding & -bemiddeling

Tijdens of na een echtscheidingsproces kunnen emotionele spanningen, gevoelens van boosheid en gekwetstheid,  tot problemen leiden. Ook nu is afstemming en samenwerking een must. 

Je dient als  ouders  een vorm  te vinden om samen te blijven werken voor en in het belang van de kinderen. Dit kan bijv. in de vorm van parallel ouderschap zijn.

Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat niet de scheiding, maar de strijd tussen ouders tot problemen leidt voor de kinderen.

Kinderen mogen geen inzet worden bij het scheidingsproces en mogen zeker niet het gevoel hebben, dat ze moeten kiezen tussen hun ouders. Wat in bepaalde situaties kan leiden tot  ouder-  verstoting.

Scheidingsbegeleiding en -bemiddeling?

  • Je hebt beiden besloten tot de scheiding maar het lukt niet om hier constructief over te praten
  • Je weet niet hoe je de kinderen het beste kunt voorbereiden op een scheiding
  • Door de vele emoties kun je niet meer helder nadenken
  • Je wilt het belang van de kinderen voorop stellen maar merkt dat je daar moeilijk grip op kunt krijgen
  • Je bent gescheiden maar raakt steeds weer in conflict met je ex-partner
  • De opvoeding en de omgang met de kinderen is moeilijk te organiseren

Ons Aanbod