Gezinstherapie

Als je gezin niet meer voelt als een geheel en je het gevoel hebt dat je uit elkaar drijft.

Spanningen en problemen kunnen er voor zorgen dat de gezelligheid en veiligheid in het gezin waar je deel van uitmaakt minder wordt of zelfs verdwijnt. Dit kan vele oorzaken hebben, die niet altijd gemakkelijk zichtbaar zijn.
Er kunnen diverse problemen een rol spelen. Denk bijv. aan een situatie waar een van de ouders ziek wordt of zijn/haar baan verliest. Er zijn geldzorgen. Een van de kinderen vertoont gedrag waar het hele gezin last van heeft. Mogelijk heeft een van de gezinsleden een diagnose gekregen, bijv. ADHD, autisme, depressie.

Dit heeft gevolgen voor het functioneren van alle gezinsleden en van het gezin als geheel. De therapeut heeft aandacht voor alle gezinsleden; met ieders persoonlijke wensen, verlangens en problemen. Hierbij is een houding van geen partijkiezen (meervoudige partijdigheid heet dat officieel) van de therapeut uiterst belangrijk en een voorwaarde. Alle gezinsleden moeten zich tijdens de therapie veilig, gehoord en gezien voelen.

Wanneer gezinstherapie?

  • Er zijn gebeurtenissen in het gezin (geweest) zoals ziekte, overlijden, verlies van werk (inkomen), schoolproblemen, echtscheiding of kwetsbaarheid van één van de ouders of kinderen
  • Behoefte aan een hechtere band binnen het gezin en/of familie
  • Broers en zussen wonen al op zichzelf, maar merken een grote spanning wanneer het op familiezaken aankomt
  • Door spanningen en stress is er is veel ruzie binnen het gezin
  • Het opbouwen van een samengesteld gezin na een echtscheiding is erg ingewikkeld en lijkt soms een onmogelijk exercitie, een nieuwe gezinssituatie kan vaak tot problemen leiden

Ons Aanbod