Ons Team

Het team van De Relatiepraktijk

Wij zijn eerstelijns praktijk in de regio Gelderland-Zuid (Nijmegen en Rivierenland), Noord-Brabant (Oss en omstreken) en Noord-Limburg.

We zijn ongeveer vier jaar geleden gestart als maatschap van vier systeemtherapeuten en een gezinstherapeut, allen geregistreerd bij de Nederlands Vereniging voor Relatie-en Gezinstherapie en bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Na jarenlange ervaring binnen de jeugdhulpverlening met het werken met jongeren, kinderen en hun ouders, wilden we deze vormen van hulp binnen onze eigen praktijk aanbieden.

Door de  soms maandenlange wachtlijsten bij de instellingen voor jeugdhulpverlening hebben we gezien hoe de problemen binnen de gezinnen vaak in ernst toenamen. Ons doel is dan ook om zonder wachtlijst hulp te bieden. Daarnaast willen we de hulp ook zo dicht mogelijk bij het gezin brengen; daarvoor werken we op diverse flexibele werplekken.

Alle therapeuten van De Relatiepraktijk zijn  o.a. getraind en gecertificeerd in de methodieken Oplossingsgericht werken en Ouderschap na Scheiding; sinds kort ook in “Schip”. Ook hebben we allen de basiscursus EFT gevolgd. 

Regelmatig worden de therapeuten van De Relatiepraktijk bijgeschoold door het volgen van cursussen en opleidingen. Een van ons gaat zich verder specialiseren door het volgen van de verdiepingscursus EFT.

De methode “Een taal erbij “ is ook onlangs door een van de therapeuten toegevoegd aan onze werkwijze.

Werkwijze

Aanmelding kan zowel telefonisch als via het contactformulier ( zie onder contact). Er vindt altijd eerst een intakegesprek plaats. Hierin worden de wensen besproken en worden er verdere afspraken gemaakt. Wanneer wij niet de best passende hulp kunnen bieden, dan kunnen we doorverwijzen naar andere geschikte hulpverleningsinstanties.

We hebben afspraken met  praktijken voor kind-therapie en mediation.

Ons team

Adje de Relatiepraktijk

Adje Nabben

Praktijkhouder
Systeemtherapeut
Supervisor & Leertherapeut

Over Adje

Is opgeleid tot systeemtherapeut bij Instituut voor Systemische Psychotherapie (ISP) in Ede en heeft meer dan 25 jaar ervaring in de jeugdhulpverlening, zowel in het ambulante werk als binnen de residentie. Daarnaast is zij supervisor en leertherapeut (geregistreerd NVRG) Aanvullende cursussen: Gezinsdiagnostiek (ISP); Oplossingsgerichte therapie basis en gevorderde bij Hogeschool Saxion; Ouderschap na scheiding (Elker, Groningen en Interactie-academie);workshop partner-en relatietherapie (ook Interactie-academie).

Zij is geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) en bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Caroline de Relatiepraktijk

Caroline Bax

Systeemtherapeut

   

Over Caroline

In de therapie richt zij zich op de onderliggende patronen tussen de gezinsleden en de partners en hoe het anders kan.
Zij is opgeleid tot systeemtherapeut, heeft specialisaties gevolgd in gezinstherapie en partner- en relatietherapie.
Ze heeft ruime kennis en ervaring binnen de Jeugdhulpverlening met als aandachtspunt ADHD en autisme. Daarnaast heeft zij trainingen gevolgd met betrekking tot complexe echtscheidingsituaties.

Zij is geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) en bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Inge de Relatiepraktijk

Inge Heuseveldt

Systeemtherapeut

Over Inge

In de therapie richt zij zich op de interactiepatronen en de onderliggende emotie en behoefte. Zij gaat in gesprek over opvattingen en verwachtingen waardoor er nieuwe visies en verhalen ontstaan waarmee mensen zich kunnen verbinden. Haar manier van werken is oplossingsgericht.
Zij heeft jarenlange ervaring in de jeugdhulpverlening. De basis opleiding systeemtherapie heeft ze gevolgd bij Edu van de Velden. Vervolgens specialisatie in partnerrelatie therapie en kinderen en jeugdigen. Daarnaast heeft zij diverse trainingen gevolgd ten behoeve van complexe scheiding-situaties waarin de stem van het kind het uitgangspunt is.

Ze is geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en bij de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG).

Ariadne de Relatiepraktijk

Ariadne Oomen

Relatie en gezinstherapeut

Over Ariadne

In het werken met gezinnen heeft ze oog voor de goede intenties die vaak onzichtbaar zijn geworden. Ze is erop gericht om gezinnen weer grip te bieden door patronen te doorbreken en gezinsleden of partners weer te verbinden. Ze is opgeleid tot relationeel gezinstherapeut bij de Bascule in Amsterdam.  Ze heeft jarenlange ervaring binnen de jeugdhulpverlening. Verder heeft ze verschillende cursussen gevolgd om mensen te helpen bij complexe scheidingen zodat ze weer grip krijgen op hun leven, waarbij het kind centraal staat.

Alle opleidingen zijn geregistreerd binnen Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.