De Relatiepraktijk verwerkt uw persoonlijke gegevens volgens de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). De persoonsgegevens zullen voor geen enkel ander doeleind gebruikt worden dan nodig voor het registreren van de behandelingsvoortgang. We zullen die dan ook niet zonder uw toestemming aan derden verstrekken. Met het tekenen van de behandelovereenkomst geeft u toestemming om uw gegevens op te slaan en te verwerken. Deze toestemming kunt u op elk moment schriftelijk weer intrekken. We zullen een papieren dossier bijhouden dat in een afsluitbare kast wordt bewaard. Na beëindiging van de therapie zullen we dit dossier vernietigen, dan wel aan u overhandigen. Bij samenwerking met andere instellingen zullen wij u altijd eerst schriftelijk om toestemming vragen.