Op 15 november jl organiseerde Buro Onderscheiden in Den Bosch een lezing van Meta Herman de Groot, genaamd Pubers in scheidingssituatie. De do’s en don’ts voor professionals”.

Er was een zaal vol professionals aanwezig in het Rode Kruisgebouw in Den Bosch, van o.a gemeente, Raad voor de Kinderbescherming, en  vele anderen.

Het kenmerkende gedrag van pubers, het zich af zetten tegen ouders, komt onder druk te staan in een scheidingssituatie. Door het wegvallen van de bestaande structuren binnen het gezin vervalt daarmee de veilige basis die pubers nodig hebben om zich verder te kunnen ontwikkelen.

En daar hoort zich afzetten tegen de voor hen belangrijke volwassenen, in belangrijke mate bij.

Belangrijk thema is dan ook voor ouders hoe je je kind (puber) in deze situatie toch veiligheid kunt blijven bieden. Kinderen begrijpen en herkennen hun ouders vaak niet meer.

Ook de beschikbaarheid van beide ouders voor hun puber verandert waardoor kinderen zich in de steek gelaten en eenzaam kunnen voelen. Er kan dan “toekomstangst” ontstaan waardoor de puber niet meer weet hoe de toekomst er voor hem/haar uitziet.

Hun loyaliteit naar beide ouders komt onder druk te staan; ze houden van beiden ouders; maar dit lijkt niet altijd meer te mogen. Zeker als de communicatie tussen ouders via hun pubers/kinderen gaat lopen, is dit bedreigend voor hun persoonlijke ontwikkeling en voor de relatie die ze met beide ouders hebben.

Scheiden heeft effect op het ouderschap; zekerheden en veiligheid vallen weg, waardoor kinderen/pubers kwetsbaar worden.

Dit kan in bepaalde situaties leiden tot ouderverstoting.

De relatie ouder-kind komt  onder druk te staan, mede veroorzaakt door angst bij de ouder die verstoten wordt.

Daarbij is van belang dat er ook over  het hier en nu van de beleving van het kind gepraat wordt en niet alleen over de pijn van de volwassenen.