Lezing Buro Onderscheiden

Op 15 november jl organiseerde Buro Onderscheiden in Den Bosch een lezing van Meta Herman de Groot, genaamd “Pubers in scheidingssituatie. De do’s en don’ts voor professionals”. Er was een zaal vol professionals aanwezig in het Rode Kruisgebouw in Den Bosch, van o.a gemeente, Raad voor de Kinderbescherming, en  vele anderen. Het kenmerkende gedrag van pubers, het zich af zetten tegen ouders, komt onder druk te staan in een scheidingssituatie. Door het wegvallen van de bestaande structuren binnen het gezin vervalt daarmee de veilige basis die pubers nodig hebben om zich verder te kunnen ontwikkelen. En daar hoort zich afzetten tegen de voor hen belangrijke volwassenen, in belangrijke mate bij. […]