Basisprincipes van contextuele therapie

Op 13 maart j.l. heeft de sectie Contextuele therapie van de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapeuten in De Christelijke Hogeschool in Ede, een studiedag georganiseerd met als thema, de basisprincipes van de contextuele therapie, zoals die door zijn grondlegger Nagy, zijn beschreven en uitgewerkt. De vier basisprincipes zoals Nagy die heeft beschreven zijn Relationele ethiek; hiermee wordt bedoeld dat tegenstellingen nodig zijn in relaties om individuatie mogelijk te maken; m.a.w. de beïnvloeding vindt plaats binnen  de relatie. Er is altijd een spanningsveld tussen geven en ontvangen; de balans hiertussen is van belang.De balans tussen geven en ontvangen; Nagy spreekt van het recht om te geven en het recht om […]